październik 2003

 
03, 04 Udział Chóru szkolnego pod dyr. B. Karpały w koncertach dla dzieci Filharmonii Krakowskiej prowadzonych przez B. Schellera (akompaniament - K. Ćwiklińska)

Foto

12 Obchody Dnia Papieskiego - koncert uczniów uczniów Kościele oo. Pijarów przy ul. Meissnera (organizacja: A. Grochala. A. Hara)

Foto

14 Dzień Edukacji Narodowej - Nagroda Prezydenta Miasta Krakowa dla nauczycieli: M. Ostrowska-Jędrysek, K. Podniesiński, M. Zawiślak
24, 25 Warsztaty pianistyczne prowadzone przez prof. G. Polaka (organizacja M. Ostrowska-Jędrysek, D. Myrlak, G. Hesko-Kołodzińska)

Foto

28 Konkurs a vista klas 3 sekcji smyczkowej

Copyright © SM I st. Nr 1 w Krakowie 2015. All Rights Reserved.