zespoły  >   Orkiestra

Orkiestra

ORKIESTRA

sekretariat

Harmonogram zajęć orkiestry w dniu 24.09.2022 r.

9:00 – 11:00 I skrzypce, II skrzypce

10:15 – 12:00 altówki, wiolonczele, kontrabas

12:15 – 13:30 grupa dęta

ORKIESTRA

Mateusz Baster

Harmonogram zajęć orkiestry w dniu 17.09.2022 r.

9:00 – 11:00 II skrzypce

9:30 – 11:00 I skrzypce

11:15 – 12:15 wiolonczele, kontrabasy, altówki

12:15 – 13:30 flety, oboje, klarnety, fagot, waltornie

ORKIESTRA

sekretariat

ORKIESTRA
10.09.2022 r.


9:00 – 10:45
II skrzypce


10:00 – 11:45
I skrzypce, altówki, wiolonczele, kontrabasy


12:00 – 13:30
flety, oboje, klarnety, fagot, waltornie

Skip to content