Janusz Muniak

  • muzyk jazzowy
  • saksofonista
  • flecista
  • aranżer i kompozytor

Miałem 10 lat kiedy mama zaprowadziła mnie na ul. Basztową 23, pod tym numerem mieściła się Szkoła Muzyczna.

Egzamin wstępny zdałem celująco. Pierwszy rok nauki na skrzypach upłynął w klasie bardzo sympatycznego i serdecznego starszego pana Stanisława Syrewicza, który w rok później poszedł na emeryturę a ja dostałem się do klasy pani Wandy Chomrańskiej.

To była niezwykle szlachetna, serdeczna i wspaniała pani, która nigdy nie mówiła podniesionym głosem, chociaż czasem należałoby. Szczęśliwie doprowadziła mnie do egzaminu końcowego.

Również bardzo mile wspominam p. Zofię Życzyńską prowadzącą lekcje kształcenia słuchu. Znakomite były zajęcia z orkiestrą, którą prowadził p. Antoni Wroński uwieńczone koncertem w Filharmonii Krakowskiej.

Miałem w szkole również znakomitych kolegów skrzypów:

Ryszard Kwaśniewski (klarnecista jazzowy), Tadeusz Wójcik (kontrabasista jazzowy), Kazimierz Kaczor – później znany aktor. Ja również zarażony jazzem wybrałem saksofon, który towarzyszy mi do dzisiaj. Z wielkim sentymentem wspominam do dzisiaj Marka Stachowskiego – późniejszego rektora Akademii Muzycznej w Krakowie, od którego wiele się nauczyłem, a nasza serdeczna przyjaźń trwała do końca Jego dni.

Kochanej Szkole Muzycznej I Stopnia Nr 1 w Krakowie przy ul. Pilotów 51 życzę wszelkiej pomyślności i przetrwania do końca świata + 1 dzień. Najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności i wytrwałości w trudach życzę Szanownemu Gronu Nauczycielskiemu.

Janusz Muniak

Foto: J. R. Kruk
Skip to content