nasze osiągnięcia

I Międzynarodowy Konkurs Muzyczny POWER SUNRISE - Skierniewice

II MIEJSCE
Karolina Rosa (obój)
nauczyciel: Monika Machnik

X Ogólnopolski Konkurs Kameralny dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia - Katowice

I NAGRODA
Pola Fijałka (skrzypce)
Anna Waśko (fortepian)
nauczyciel:
Bartłomiej Pęcherski,
Barbara Pęcherska

DYPLOM ZA WYRÓŻNIAJĄCE PRZYGOTOWANIE UCZNIA
nauczyciel: Bartłomiej Pęcherski

DYPLOM ZA WYRÓŻNIAJĄCE PRZYGOTOWANIE UCZNIA
nauczyciel: Barbara Pęcherska

XXXI Konfrontacje Instrumentów Dętych Blaszanych - Oława

III MIEJSCE
Katarzyna Żurek (waltornia)
nauczyciel: Marek Gumiela

III MIEJSCE
Bartłomiej Surman (trąbka)
nauczyciel: Maurycy Biesiadecki

DYPLOM ZA WYRÓŻNIAJĄCE PRZYGOTOWANIE UCZNIA
nauczyciel: Marek Gumiela

DYPLOM ZA WYRÓŻNIAJĄCE PRZYGOTOWANIE UCZNIA
nauczyciel: Maurycy Biesadecki

DYPLOM ZA WYRÓŻNIAJĄCY AKOMPANIAMENT
nauczyciel: Paweł Domaradzki

DYPLOM ZA WYRÓŻNIAJĄCY AKOMPANIAMENT
nauczyciel: Kristina Kutnik

XIX Sochaczewskie Spotkania Wiolonczelowe X Ogólnopolski Konkurs Wiolonczelowy w Sochaczewie

I MIEJSCE
Michał Domagała (wiolonczela)
nauczyciel: Alina Grochala

I MIEJSCE
Benjamin Leksycki (wiolonczela)
nauczyciel: Alina Grochala

Skip to content