rada rodziców

Arkadiusz Mania – Przewodniczący

Agnieszka Waśko – Zastępca Przewodniczącego

Katarzyna Fijałka – Sekretarz

 

Konto Rady Rodziców:

SANTANDER BANK. KRAKÓW

nr 92 1910 1048 4002 9054 1131 0001

 

 

email: rr@wiechowicz.pl

Kwota wpłaty na Radę Rodziców

Mateusz Baster

Kwota dobrowolnej wpłaty ustalona przez Radę Rodziców na rok szkolny 2023/24 wynosi 600 zł.

Skip to content