11-13 04 2019

VI Ogólnopolski Cieszyński Konkurs Skrzypcowy

w Cieszynie

 
Wojciech Kapałka z klasy skrzyupiec  p. Bożeny Baran-Darskiej zajął  III miejsce
 
p. Bożena Baran-Darska orzymała dyplom za wyróżniające przygotowanie ucznia
 
Serdecznie gratulujemy uczniowi i pedagogowi!
 
   2019 04 11 13 Cieszyn Kapałka III m 300  2019 04 12 13 Cieszyn B. Darska 300