6 – 8 VII Concurso Internacional de Piano "Pequeños Grandes Pianistas" w Sigüenza (Hiszpania) I miejsce zajęła Zuzanna Szczygieł z klasy p. Grażyny Hesko-Kołodzińskiej
10 Audycja obojowa
13 VII Konkurs Altówkowy dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia w Żywcu I MIEJSCE (w grupie I) zajęła Anna Dziura z klasy p. Danuty Popielak III MIEJSCE (w grupie II) zajęła Maja Romanowska z klasy p. Danuty Popielak III MIEJSCE (w grupie I) zajęła Zuzanna Kaczor z klasy p. Danuty Popielak
13 „Krakowska Noc Muzealna” – występy uczniów naszej szkoły w Sali fontanny i kamienicy hipolitów
14 VIII Ogólnopolski Konkurs Wiolonczelowy
"Młody polski wiolonczelista" w Bochni
II MIEJSCE zajęła Amelia Kmita z klasy p. Aliny Grochali
wyróżnienie otrzymała akompaniatorka p. Agnieszka Lachcik
16, 24, 25 Sprawdzian kl. 3 z rytmiki
21 Koncert Szkolny w Sali Filharmonii Krakowskiej
21 VIII Ogólnopolski Konkurs "Turniej Młodych Skrzypków" w Nysie III NAGRODĘ otrzymała Adrianna Łukaszczyk z klasy skrzypiec p. Anny Woźniak
22-23 Egzaminy kl. 6 i IV – sekcja dęta
27 Audycja klasy fortepianu p. Agnieszki Kawuli
28 Audycja dla rodziców kl. 1 i 2 – sekcja smyczkowa
28 XIV Igraszki Wiolonczelowe w Oleśnicy WYRÓŻNIENIE I STOPNIA otrzymała Lilianna Kubiak z klasy p. Aliny Grochali
30-31 Sprawdzian ustny s kształcenia słuchu kl. 6 i IV