Terminarz przesłuchań

 

Sekcja Instrumentów Klawiszowych

 
13 XII 2017 r. - audycje klas 2 i 3 (cykl 6-letni)
14 - 15 XII 2017 r. - przesłuchania półroczne klas 4 i 5 (cykl 6-letni) oraz II i III (cykl 4-letni)
18 I 2018 r. - przesłuchania póroczne klasy klawesynu
24 I 2018 r. - audycje klas  1 (cykl 6-letni) i I (cykl 4-letni)
25 - 26 I 2018 r. - przesłuchania uczniów klas 6 (cykl 6-letni) i IV (cykl 4-letni)
8 - 9 II 2018 r. - przesłuchania techniczne klas 4 i 5 (cykl 6-letni) oraz II i III (cykl 4-letni)
 

Sekcja Instrumentów Smyczkowych 

 
18-22 XII 2017 r. - przersłuchania półroczne klas 2,3,4 (cykl 6-letni)
22-26 I 2018 r. - przesłuchania półroczne pozostałych klas
 
 

Sekcja Instrumentów Dętych

 
20 - 22 XII 2017 r. przesłuchania półroczne klas 2,3,4,5 (cykl 6-letni) oraz II i III (cykl 4-letni
18-19 I 2018 r. - przesłuchania uczniów klas 6 (cykl 6-letni) i IV (cykl 4-letni)
1 III 2018 - audycja dla rodziców uczniów klas 1 (cykl 6-letni) i I (cykl 4-letni)

Copyright © SM I st. Nr 1 w Krakowie 2015. All Rights Reserved.