ORKIESTRA

ORKIESTRA

Proszę o PRZYGOTOWANIE SIĘ Z CAŁEGO UTWORU NA NAJBLIŻSZE ZAJĘCIA!

Harmonogram zajęć orkiestry w dniu 25.11.2023 r.

Kwintet smyczkowy (skrzypce I i II, altówki, wiolonczele i kontrabasy) – 9.00-11.15

Dęte (flety, oboje, klarnet, fagot, waltornie, trąbki i puzony) – 11.20-13.30

Skip to content