Chór

Chór

Przesłuchania do chóru dla uczniów, którzy nie uczestniczyli w zajęciach w ubiegłym roku szkolnym

(lista uczniów przydzielonych do chóru znajduje się na tablicy ogłoszeń w szkole)

odbędą się 10.09.22 oraz 17.09.22 w godz. 9:00-13:00.

Pozostali chórzyści przychodzą na zajęcia 24.09.2022.

Godziny zajęć chóru od 24.09.2022 r.
Głos I godz. 9:00 – 10:30
Głos II godz. 10:30 – 12:00
Głos III godz. 12:00 – 13:30

Skip to content