zespoły  >   Zespół rytmiczny

Zespół rytmiczny

Zespół rytmiczny

Administrator

Zajęcia  Zespołu rytmicznego  prowadzone przez:

– p. Małgorzatę Kafarę  odbywać się będą we wtorki o godz. 17:40 -18:25
   i w piątki o godz. 18:35 -19:20 w sali nr 11

– p. Katarzynę Łętowską – w poniedziałki o godz. 19:30-20:15 
   i  w czwartki o godz. 18:30-19:15  w sali nr 11

– p. Monikę Moskałę –  w  poniedziałki o godz. 16:10 – 16:55
   i  w środy o godz. 18:35-19:20  w sali  nr 11 

Skip to content