osiągnięcia  >   "Laur Olimpijski" za szczególne osiągnięcia w konkursach, turniejach i olimpiadach przedmiotowych w roku szkolnym 2021/2022

"Laur Olimpijski" za szczególne osiągnięcia w konkursach, turniejach i olimpiadach przedmiotowych w roku szkolnym 2021/2022

LAUR OLIMPIJSKI
Anna Waśko (fortepian)
nauczyciel: Barbara Pęcherska

LAUR OLIMPIJSKI
Benjamin Leksycki (wiolonczela)
nauczyciel: Alina Grochala

LAUR OLIMPIJSKI
Adam Banek (kontrabas)
nauczyciel: Grzegorz Frankowski

LAUR OLIMPIJSKI
Piotr Kutnik (trąbka)
nauczyciel: Jan Jarosz

LAUR OLIMPIJSKI
Michał Domagała (wiolonczela)
nauczyciel: Alina Grochala

LAUR OLIMPIJSKI
Pola Fijałka (skrzypce)
nauczyciel: Bartłomiej Pęcherski

LAUR OLIMPIJSKI
Iga Hadyś (saksofon)
nauczyciel: Sebastian Oroń

LAUR OLIMPIJSKI
Stanisław Kaleta (wiolonczela)
nauczyciel: Mikołaj Pęcherski

LAUR OLIMPIJSKI
Nikola Nowak (klarnet)
nauczyciel: Jan Cielecki

Skip to content