osiągnięcia  >   II Ogólnopolski Konkurs Kameralny im. Wiłkomirskich w Łodzi

II Ogólnopolski Konkurs Kameralny im. Wiłkomirskich w Łodzi

I MIEJSCE
Pola Fijałka i Anna Waśko (duet)
nauczyciel: Bartłomiej Pęcherski i Barbara Pęcherska

NAGRODA ZA NAJLEPSZE WYKONANIE UTWORU POLSKIEGO
Pola Fijałka i Anna Waśko (duet)
nauczyciel: Bartłomiej Pęcherski i Barbara Pęcherska

WYRÓŻNIENIEM
Natalia Pałka i Benjamin Leksycki (duet)
nauczyciel: Alina Grochala

WYRÓŻNIENIE ZA PRZYGOTOWANIE UCZNIÓW DO KONKURSU
nauczyciel: Bartłomiej Pęcherski, Alina Grochala

Skip to content