osiągnięcia  >   VII Ogólnopolski Konkurs Instrumentalny „I Pierwszak może być mistrzem”

VII Ogólnopolski Konkurs Instrumentalny „I Pierwszak może być mistrzem”

SUPERMISTRZ
Kazimierz Kuśmierczyk (wiolonczela)
nauczyciel: Mikołaj Pęcherski


Skip to content