osiągnięcia  >   Talents for Europe - Dolny Kubin

Talents for Europe - Dolny Kubin

I MIEJSCE
Kazimierz Kuśmierczyk (wiolonczela)
Przygotowanie: Mikołaj Pęcherski

II MIEJSCE
Michał Domagała (wiolonczela)
Przygotowanie: Alina Grochala

NAGRODA DLA NAJLEPSZEGO NAUCZYCIELA:
Mikołaj Pęcherski

NAGRODA DLA NAJLEPSZEGO AKOMPANIATORA:

Agnieszka Lachcik


Skip to content