osiągnięcia  >   III Międzyregionalny Konkurs Wiolonczelowy w Gorzowie Wielkopolskim

III Międzyregionalny Konkurs Wiolonczelowy w Gorzowie Wielkopolskim

GRAND PRIX
Stanisław Kaleta (wiolonczela)
nauczyciel: Mikołaj Pęcherski

WYRÓŻNIENIE ZA PRZYGOTOWANIE UCZNIA
nauczyciel: Mikołaj Pęcherski

Skip to content