osiągnięcia  >   15 Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale  "Premio Citta di Padova"

15 Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale  "Premio Citta di Padova"

15 Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale

„Premio Citta di Padova”

Trio w składzie:
Wojciech Kapałka – skrzypce
Gabriela Kruczek – klarnet
Justyna Śmietana – fortepian
przygotowane przez p. Jana Ignatjuka
zajęło II miejsce
Trio w składzie:
Emilia Zielińska – skrzypce
Zofia Wicher – wiolonczela
Barbara Szarek – harfa
przygotowane przez p. Wiesława Murzańskiego
zajęło III miejsce
Serdecznie gratulujemy uczniom i pedagogom!
Skip to content