aktualności  >   Powrót do nauczania stacjonarnego z dniem 21 lutego 2022 r.

Powrót do nauczania stacjonarnego z dniem 21 lutego 2022 r.

Szanowni Uczniowie i Rodzice,

W dniu 12 lutego 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozporządzenie zmienia datę końcową czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty na terenie kraju z dnia 27 lutego 2022 r. na dzień 20 lutego 2022 r.

Powyższa zmiana oznacza powrót do nauczania stacjonarnego z dniem 21 lutego 2022 r.

z poważaniem

Marcin Zawiślak

Skip to content