regulaminy

Plan pracy szkoły pdf

 

REGULAMIN I ZASADY FUNKCJONOWANIA
SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA NR 1
W OPARCIU O WYTYCZNE MEN, MZ I GIS

Czytaj więcej...

Statut Szkoły oraz regulaminy i programy nauczania znajdują się na stronie BIP.