Zapraszamy kandydatów w wieku 7 do 16 lat
(przedział wiekowy zależny od cyklu nauczania - szczegóły na stronie Edukacja). 

Badanie przydatności kandydatów do szkoły muzycznej.

Badanie przydatności odbędzie się w dn. 15-19 czerwca 2020 r. w Szkole Muzycznej I Stopnia Nr 1 im. Stanisława Wiechowicza w Krakowie przy ul. Pilotów 51 w kolejności ustalonej telefonicznie z rodzicami kandydatów.

PROCEDURA REKRUTACJI

 1. Badanie przydatności odbędzie się w sali nr 10
 2. Komisja rekrutacyjna składa się z czterech osób.
 3. Na jednego kandydata przewidziane jest 15 minut.
 4. Przesłuchania odbywać się będą z zachowaniem reżimu sanitarnego:
 • Kandydat przybywający na wyznaczoną godzinę oczekuje w przedsionku szkoły (ew. wraz z opiekunem).
 • O określonej godzinie wychodzi po niego nauczyciel szkoły.
 • Odbywa się dezynfekcja rąk kandydata oraz założenie maseczki (przyniesionej przez kandydata), następnie nauczyciel przeprowadza go do sali egzaminacyjnej.
 • W sali należy zachować odległość 2 metrów od członków komisji.
 • Po zakończeniu przesłuchania kandydat zostanie przez nauczyciela odprowadzony do wyjścia.

Ze względów epidemicznych, zgodnie z wytycznymi MEN i GIS obowiązuje zakaz wnoszenia na przesłuchanie jakichkolwiek przedmiotów (komórki, maskotki itp.)

Kandydaci z objawami infekcji nie zostaną dopuszczeni do przesłuchania.

 1. Kandydat ma za zadanie wykazać się predyspozycjami w zakresie:
        a) umiejętności zaśpiewania przygotowanej przez siebie krótkiej piosenki (lub jej fragmentu)
        b) słuchu muzycznego,
        c) słuchu harmonicznego,
        d) pamięci muzycznej,
        e) poczucia rytmu.
        f) warunków manualno-psychofizycznych do nauki gry na wybranym bądź proponowanym instrumencie
        g) zdolności koncentracji oraz reagowania na polecenia przeprowadzającego badanie predyspozycji muzycznych.
 
   6. Po każdym przesłuchaniu sala będzie wywietrzona, a sprzęty i instrumenty dotykane przez kandydata zdezynfekowane.
   7. Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły (www.wiechowicz.pl) w dn. 26 czerwca 2020 r. 
       (podstawa prawna: § 11b. pkt. 1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.)

 

Zasady rekrutacji do Szkoły Muzycznej I Stopnia Nr 1
im. Stanisława Wiechowicza w Krakowie
na rok szkolny 2020/2021

 

UWAGA!

 

W związku z sytuacją epidemiologiczną podania o przyjęcie wraz z kwestionariuszem osobowym do czasu powrotu nauki do szkół można składać wyłącznie internetowo (w postaci skanu) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w szkole muzycznej będzie można dostarczyć później - najpóźniej w dniu przesłuchania kandydata.

Termin przesłuchania kandydata do czasu powrotu zajęć do szkół będzie ustalany mailowo lub telefonicznie..

 

 1. Informacje ogólne

Szkoła Muzyczna I stopnia Nr 1 im. Stanisława Wiechowicza w Krakowie kształci muzycznie dzieci i młodzież w wieku od 7 do 16 lat. Zajęcia odbywają się  od poniedziałku do piątku w godzinach  popołudniowych, a w soboty przed południem. Nauka w szkole trwa 6 lat w cyklu 6-letnim lub 4 lata w cyklu 4 letnim

O przyjęcie do klasy pierwszej cyklu sześcioletniego mogą ubiegać się kandydaci w wieku od 7 do 9 lat.

O przyjęcie do klasy pierwszej cyklu czteroletniego mogą ubiegać się kandydaci w wieku od 10 do 16 lat

W szkole odbywają się lekcje gry na następujących instrumentach:

SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH

 • Skrzypce
 • Altówka.
 • Wiolonczela,
 • Kontrabas,
 • Harfa
 • Gitara

SEKCJA INSTRUMENTÓW DĘTYCH

 • Flet
 • Obój
 • Klarnet
 • Saksofon
 • Fagot
 • Trąbka
 • Waltornia
 • Puzon
 • Perkusja
 • Akordeon

SEKCJA INSTRUMENTÓW KLAWISZOWYCH

 • Fortepian
 • Klawesyn
 • Organy
   • Rodzice lub prawni opiekunowie kandydata do kształcenia w Szkole składają podanie o przyjęcie do szkoły wraz z kwestionariuszem osobowym do dnia 12 06 2020 r.
    Do podania należy bezwzględnie dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia na instrumencie. Druk podania z kwestionariuszem osobowym jest dostępny na stronie internetowej oraz w sekretariacie szkoły. Wnioski niekompletne tzn. bez w/w zaświadczenia i złożone po terminie nie będą przyjmowane.
   • Badanie predyspozycji w bieżącym roku szkolnym odbywać się będzie w dniach 15 – 19 czerwca 2020 r. Indywidualny termin (dzień i godzinę) badania predyspozycji kandydata ustala się w sekretariacie szkoły przy składaniu dokumentów.
   • W podaniu należy podać instrument, na którym kandydat chciałby się uczyć, można wskazać ewentualny drugi instrument lub skorzystać z porady komisji rekrutacyjnej w kwestii wyboru instrumentu.
   • Kwalifikacja  kandydatów odbywa się na podstawie badania predyspozycji muzycznych. Badanie predyspozycji odbywa się indywidualnie i jest oceniane przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez Dyrektora Szkoły. Decyzje Komisji są ostateczne i niepodważalne.
   • Kandydat ma za zadanie wykazać się predyspozycjami w zakresie:
    • umiejętności zaśpiewania przygotowanej przez siebie piosenki
    • słuchu muzycznego,
    • harmonicznego,
    • pamięci muzycznej,
    • poczucia rytmu.
    • warunków manualno-psychofizycznych do nauki gry na wybranym bądź proponowanym instrumencie
    • zdolności koncentracji oraz reagowania na polecenia przeprowadzającego badanie predyspozycji muzycznych.
   • Kandydaci oceniani są przez Komisję wg skali ocen 0 – 25 pkt. O przyjęciu do szkoły decyduje liczba punktów uzyskanych przez kandydata w miarę posiadanych przez szkołę miejsc.
   • Komisja Rekrutacyjna ogłasza wyniki egzaminu wstępnego w terminie 7 dni od daty jego zakończenia.
   • Wyniki są ogłaszane w formie dwóch list wywieszonych w szkole:
    • listy zakwalifikowanych
    • listy niezakwalifikowanych

 

Egzamin do klasy wyższej niż pierwsza.

Kandydat może ubiegać się o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza. Rodzice kandydata zobowiązani są przed złożeniem Wniosku zgłosić się do sekretariatu  w celu  indywidualnych konsultacji z dyrekcją.

Kandydat do klasy wyższej zdaje egzamin kwalifikacyjny z przedmiotów teoretycznych oraz instrumentu głównego.

Warunkiem przyjęcia kandydata do klasy wyższej niż pierwsza jest wykazanie się podczas egzaminu kwalifikacyjnego wiedzą i umiejętnościami określonymi w programie nauczania tutejszej szkoły dla klasy poprzedniej.

Warunkiem  dopuszczenia do egzaminu jest posiadanie przez szkołę możliwości przyjęcia kandydata do danej klasy,  na dany instrument.

 

kwestionariusz kandydata do klasy pierwszej pdf

kwestionariusz kandydata do klasy wyższej niż pierwsza pdf

Termin składania Wniosków: od 6 kwietnia do 12 czerwca 2020 r.