Komunikaty

Szanowni Państwo,

Na podstawie komunikatu Centrum Edukacji Artystycznej wwwinformujemy, że od dnia 22 marca do 18 kwietnia 2021 r.
zajęcia w naszej szkole będą się odbywały na dotychczasowych zasadach tj. z wykorzystaniem metod i technik nauki na odległość.

Prosimy o bieżące sledzenie strony szkolnej - w miarę zmian będziemy podawać kolejne informacje.

Życzymy zdrowia

Dyrekcja Szkoły Muzycznej I Stopnia Nr 1 w Krakowie

Na podstawie komunikatu Centrum Edukacji Artystycznej wwwinformujemy, że z dniem 18 stycznia 2021 r.
zostają wznowione zajęcia wg dotychczasowych zasad tj. z wykorzystaniem metod i technik nauki na odległość.

Prosimy o bieżące sledzenie strony szkolnej - w miarę zmian będziemy podawać kolejne informacje.

 

 

 

 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

 

Szanowni Uczniowie, Rodzice i Opiekunowie!

 

Ze względu na konieczność maksymalnego ograniczenia ilości osób przebywających jednocześnie na terenie szkoły rozpoczynamy rok szkolny ustalając zajęcia telefonicznie z nauczycielami. Tylko w przypadkach konieczności osobistego spotkania będziemy umawiać telefonicznie terminy spotkań.

Ze względu na przygotowanie szkoły (całościową dezynfekcję) chcielibyśmy uczniom zabezpieczyć od pierwszej lekcji higieniczne i bezpieczne warunki.

Bardzo prosimy o zrozumienie.

 

Wszyscy uczniowie szkoły zobowiązani są do zapoznania się z planem zajęć teoretycznych i dopasowania ich do swoich możliwości. 

Uczniowie klas pierwszych (cyklu 6 i 4 letniego) oczekują na kontakt telefoniczny od nauczyciela instrumentu głównego

Uczniowie klas starszych (2-6 i II-IV) po zapoznaniu się z harmonogramem zajęć kontaktują się telefonicznie z nauczycielem przedmiotu głównego)

Nauczyciel przedmiotu głównego zapisuje ucznia do grupy teoretycznej.

UWAGA! Zapisy do grup teoretycznych nauczyciel będzie mógł dokonać od dnia 01 września od godziny 15:00

 

Zajęcia chóru i orkiestry szkolnej.

Uczniowie będą przydzielani przez kierowników sekcji w terminie do 20 września. O przydziałach powiadomią nauczyciele instrumentu głównego. Zajęcia orkiestry i chóru będą odbywać się jak dotąd w soboty z podziałem na grupy. Każdy uczeń przydzielony do grupy będzie uczęszczał tylko i wyłącznie na jedną grupę o tej samej porze w każdą sobotę. 

Do pozostałych zespołów odbywających się w naszej szkole uczniowie będą przydzielani również do 20 września. Zajęcia odbywać się będą o stałych porach (big band M. Biesiadecki – w poniedziałki).