komunikaty  >   WAŻNE OGŁOSZENIE

WAŻNE OGŁOSZENIE

W związku z dorocznym koncertem szkolnym w Filharmonii Krakowskiej wszystkie zajęcia na terenie szkoły we wtorek 17 maja 2022 rsą zawieszone.

W godzinach 1400 – 1900 w sali Filharmonii Krakowskiej odbywają się próby chóru orkiestry zespołów i solistów. Uczniowie biorący udział w koncercie i ich pedagodzy uczestniczą w próbach do koncertu.

Nauczyciele opiekunowie prób w dniu 17 V 2022 w godzinach 14-19:

Chór:

 • J. Błażejewska-Majda
 • B. Rykiert
 • D. Cieśla
 • A. Tęczar
 • E. Miśkowicz

Orkiestra:

 • P. Mielcarek
 • B. Okońska-Jordan
 • M. Banasik
 • B. Baran – Darska
 • D. Popielak
 • D. Tekielak

Big Band

 • M. Gumiela
 • G. Salamon
 • M. Biesiadecki

Zespół rytmiczny

 • M. Kafara
 • K. Hampel

Soliści

 • B. Pęcherski
 • M. Pęcherski
 • A. Grochala
 • S. Oroń
 • B. Pęcherska
 • G. Frankowski
 • M. Gładys
 • A. Kaczmarczyk

Opieka ogólna – wychowawcza

 • H. Skóra
 • M. Miga
 • R. Pazera
 • J. Kowalczyk
 • Z. Brańka – Skocz
 • J. Ignatjuk
 • A. Migielska

W dniu koncertu tj. 18 maja 2022 r. od godziny 1400 do rozpoczęcia koncertu odbywają się w Sali Filharmonii Krakowskiej próby wg. Harmonogramu.

Zajęcia na terenie szkoły w tym dniu są zawieszone.

Nauczyciele sprawują opiekę nad wykonawcami oraz pomoc organizacyjną podczas prób i koncertu.

Opieka nad zaproszonymi gośćmi

 • A. Migielska
 • K. Kawula
 • A. Tęczar

Zabezpieczenie ciszy na korytarzach:

 • K. Hampel
 • K. Łętowska
 • F. Słowiak
 • E. Miśkowicz

Opieka nad chórem:

 • J. Błażejewska-Majda
 • B. Rykiert
 • D. Cieśla

Opieka nad orkiestrą:

 • P. Mielcarek
 • B. Okońska-Jordan
 • M. Banasik
 • B. Baran – Darska
 • D. Popielak
 • D. Tekielak

Opieka nad zespołem rytmicznym

 • M. Kafara
 • M. Moskała
 • B. Pieczara

Opieka nad solistami

 • B. Pęcherski
 • M. Pęcherski
 • A. Grochala
 • S. Oroń
 • B. Pęcherska
 • G. Frankowski
 • M. Gładys

Dzień 19 maja (czwartek) jest dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

PLAN PRÓB W SALI FILHARMONII KRAKOWSKIEJ

17 maja 2022 r. (wtorek)

1400 – 1600               Orkiestra, chór i zespoły perkusyjne

1600 – 1620               Big Band

1620 – 1630               Zespół p. M. Gładysa

1630 – 1800               Soliści

1800 – 1815               Grupa rytmiczna

18 maja 2022 r. (środa)

1400 – 1600               Orkiestra i chór

1600 – 1645               pozostali wykonawcy

1645 – 1700               Grupa rytmiczna

Skip to content