2012/2013

04 Szkolny konkurs na wykonanie koncertu G-dur A. Vivaldiego sekcji instrumentów smyczkowych.
08 I festiwal Najmłodszych Uczniów Szkół Muzycznych I stopnia „Brzdące dźwiękiem malujące” Zuzanna Szczygieł z klasy fortepianu p. Grażyny Hesko – Kołodzińskiej otrzymała tytuł „Brzdąc pięknie dźwiękiem malujący”.
09 Koncert Szkolny w sali Filharmonii Krakowskiej
10 Audycja „ Święto Ogrodów” w Szkole Podstawowej nr 114 w Krakowie.
10 – 13 Egzaminy końcowe sekcji instrumentów strunowych.
13 Egzamin końcowy uczniów klasy klawesynu.
12 - 14 Egzaminy ustne klas dyplomowych z kształcenia słuchu.
14 Audycje końcoworoczne uczniów sekcji instrumentów klawiszowych.
15 Audycje końcoworoczne uczniów sekcji instrumentów strunowych.
15 XVII Wojewódzki Przegląd Gitarowy w Krakowie – I miejsce zajęła Amelia Owczarska z klasy p. Joanny Baran.
15 Ponadregionalny Konkurs Pianistyczny dla Uczniów Szkół Muzycznych I i II stopnia „Czerwcowe dźwiękobranie” – II miejsce zajęła Julia Galos , III miejsce – Anna Strzałka z klasy p. Grażyny Hesko – Kołodzińskiej.
20 Zebrania sekcji.
21 Audycja barokowa w wykonaniu p. Zofii Brańki – Skocz oraz uczniów klasy klawesynu.
24 Rada Pedagogiczna.
24 Koncert Muzyki Rozrywkowej w Dworku Białoprądnickim.
25 – 27 Badania przydatności kandydatów do nauki w szkole.
28 Zakończenie roku szkolnego.
07 Warsztaty wiolonczelowe Piotra Bylicy dla uczniów naszej szkoły.
07 Audycja zespołów kameralnych p. A. Woźniak i M. Migi.
07 Audycja obojowa klasy p. Karoliny Siadaczki.
09 XIV Konkurs Skrzypcowy w Żywcu wyróżnienie otrzymała Zuzanna Piejko z klasy p. Anny Woźniak.
11 XVI Małopolski Konkurs Pianistyczny im. I. J. Paderewskiego w Tuchowie – wyróżnienie otrzymała Zuzanna Szczygieł z klasy p. Grażyny Hesko – Kołodzińskiej.
13-14 Egzaminy końcowe sekcji instrumentów dętych.
15 Egzaminy końcowe sekcji instrumentów klawiszowych.
16 Przesłuchania do koncertu szkolnego.
17 Noc Muzeów – udział uczniów szkoły w koncertach w Sali Fontany Muzeum Historycznego i Kamienicy Hipolitów.
17 – 19 Konkurs Solistów „Młoda Perkusja” w ramach Międzynarodowego Forum Perkusyjnego we Wrocławiu II nagrodę otrzymał Wojciech Zieliński z klasy p. Andrzeja Kaczmarczyka.
18 Dzień otwarty szkoły.
20 Audycja poświęcona Witoldowi Lutosławskiemu w ramach projektu Akademii Sztuk Pięknych „Inspiracje” w Dworku Białoprądnickim.
22-23 Egzamin klas 3 z rytmiki.
23 Egzamin końcowy ucznia Bartłomieja Kokota z klasy p. Alicji Migielskiej w sali koncertowej PSM II st w Krakowie.
27 Egzamin klas 3 z rytmiki.
27 Testy klas 6 i IV z kształcenia słuchu przeprowadzone przez Centrum Edukacji Artystycznej.
27 Warsztaty Perkusyjne w Szkole Muzycznej I st. w Dobczycach prowadził Andrzej Kaczmarczyk.
27-31 Audycje i egzaminy promocyjne sekcji klawiszowej.
08 Sprawdzian pisemny z kształcenia słuchu kl. 6.
08 Audycja fagotowa Szymona Michalika – ucznia POSM II st. w Krakowie z klasy p. Zdzisława Bogacza.
10 Przesłuchania techniczne klas 6 – sekcja klawiszowa.
12 Sprawdzian pisemny z kształcenia słuchu kl. 6.
13-14 VII Ogólnopolski Konkurs Instrumentów Dętych „JUPITER 2013” organizowany przez naszą szkołę i Firmę Music Info wyróżnienie otrzymał Filip Boroń z klasy trąbki p. Maurycego Biesiadeckiego.
15-16 II Przesłuchanie dyplomantów – sekcja smyczkowa.
16 Audycja klasy oboju p. Karoliny Siadaczki.
18 Szkolenie BHP dla pracowników szkoły.
18 Posiedzenie Rady Pedagogicznej.
19 – 20 Ogólnopolskie Seminarium Perkusyjne w Kolbuszowej zajęcia prowadził Andrzej Kaczmarczyk.
20 II Konkurs Muzyczno-Literacki „Czytanie w Trzcianie” w zakresie czytania a vista: Katarzyna Surdy – I miejsce, Michał Przybylski – III miejsce, Julia Galos – wyróżnienie; w zakresie czytania prozy i poezji: Julia Galos – GRAND PRIX, Maria Galos – III miejsce – uczniowie z klasy fortepianu p. Grażyny Hesko Kołodzińskiej.
21 Niedzielne Matinee w setną rocznicę urodzin Witolda Lutosławskiego – udział zespołów kameralnych przygotowanych przez p. Monikę Migę i Annę Woźniak.
22-23 II Przesłuchanie dyplomantów – sekcja dęta.
23 Warsztaty i koncert z udziałem Jean-Pierre Menuge (flet prosty).
23 III Makroregionalny Konkurs Pianistyczny w Kolbuszowej Anna Strzałka – I miejsce, Zuzanna Szczygieł – I miejsce, Filip Bobrowski – II miejsce, oboje z klasy fortepianu p. Grażyny Hesko Kołodzińskiej.
24 Audycja sekcji klawiszowej z okazji 100 rocznicy urodzin Witolda Lutosławskiego – Próba ustanowienia rekordu Guinessa w nieprzerwanym – wielokrotnym wykonaniu utworu „Gaik”.
25 Koncert edukacyjny „Poznajemy instrumenty muzyczne” w Katolickim Domu Kultury w Krakowie.
08 Audycja „Obrazy malowane dźwiękiem” uczennic klasy rytmiki PSM II st. w Krakowie p. Katarzyny Łętowskiej.
14 Dziecięce Interpretacje Muzyczne Tarnobrzeg 2013 X Regionalny Konkurs Uczniów Klas Fortepianu Szkół Muzycznych I stopnia II miejsce – Anna Strzałka, wyróżnienie – Filip Bobrowski z klasy Grażyny Hesko – Kołodzińskiej.
17 – 24 Lusławicka Orkiestra Talentów – Mistrzowskie Warsztaty Orkiestrowe Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego. Do udziału zaproszony został Wojciech Prażuch z klasy wiolonczeli Wiesława Murzańskiego.
18 Audycja poświęcona Witoldowi Lutosławskiemu „Piosenki dziecinne i inne” przygotowana przez sekcję teoretyczną.
20 Audycja klas I sekcji instrumentów dętych.
25 – 26 Przesłuchania klas 4 i 5 sekcji klawiszowej i II przesłuchanie klas 6.