2008/2009

01 Rozpoczęcie roku szkolnego
10 Zebrania nauczycieli sekcji:
  • teoretycznej
  • smyczkowej
  • klawiszowej
  • dętej
13 Koncert z okazji "Dni Dzielnicy III" uczniowie szkoły wystąpili wraz z artystą krakowskim - Leszkiem Długoszem
23 Zebranie z rodzicami Działu Wychowania Przedszkolnego
23 Zebranie z rodzicami uczniów nowo przyjętych do szkoły
23 Walne zebranie rodziców uczniów szkoły
01 Audycja Zofii Satały uczennicy p. Olgi Łazarskiej z udziałem uczniów POSM II st. w Krakowie
11 Warsztaty pianistyczne w ramach stałego punktu konsultacyjnego z p. prof. Mariolą Cieniawą z AM w Krakowie
17 Warsztaty gitarowe prowadzone przez prof. Piotra Zaleskiego z AM we Wrocławiu
18 Warsztaty "Higiena głosu" prowadzone przez p. Katarzynę Młynarczyk
19 "Niedzielne Matinee" - koncert w wykonaniu uczniów naszej szkoły w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
23 Zebranie z Prezydium Rady Rodziców
24 Dział Wychowania Przedszkolnego - audycja z cyklu "Poznajemy instrumenty"
27 Sekcja Smyczkowa - przesłuchania: "Etiuda Kreutzer'a"
04 Lekcja Otwarta z prof. Antonim Cofalikiem
06 Posiedzenie Rady Pedagogicznej
08 Lekcje otwarte z prof. Markiem Kalinowskim (kontrabas) z AM w Krakowie
22 Warsztaty "Higiena głosu" prowadzone przez p. Katarzynę Młynarczyk
24 Audycja muzyczna uczniów PSM II st. im. Wł. Żeleńskiego w Krakowie, na której wystąpili absolwenci sekcji smyczkowej naszej szkoły.
25 Przesłuchania techniczne w klasach 1 - 3 Sekcja klawiszowa
26 Audycja dla rodziców klasy gitary p. Joanny Baran
27 II Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny Dziesięciolatków w Opolu - udział wziął Aleksander Suchorab z klasy p. Grażyny Hesko - Kołodzińskiej
27 Przesłuchania techniczne w klasach 1 - 3 Sekcja klawiszowa
07 Nagranie programu dla TVP info o uczennicy Patrycji Oraczko z klasy Grażyny Hesko - Kołodzińskiej - laureatce konkursu stypendialnego dla dzieci romskich szczególnie uzdolnionych
08 Udział chóru szkolnego w spektaklu teatru "Łaźnia Nowa" pt. "Odpoczywanie" w ramach I Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "Boska Komedia"
10, 11 Przesłuchania CEA (etap szkolny) - sekcja dęta
15 Przesłuchania CEA (etap szkolny) - sekcja smyczkowa
16 Przesłuchania CEA (etap szkolny) - sekcja klawiszowa
18 Przesłuchania CEA (etap szkolny) - sekcja klawiszowa
17 Audycja uczniów klasy skrzypiec p. Anny Woźniak
19 Przesłuchania CEA (etap szkolny) - sekcja smyczkowa