2006/2007

01, 02, 06 Egzaminy promocyjne Sekcja Instrumentów Dętych
02, 04, 05 Egzaminy promocyjne Sekcja Instrumentów Smyczkowych
04 Testy z Kształcenia Słuchu przeprowadzane przez CEA
08 Audycja Sabiny Mikurdy z klasy Joanny Król PSM II st. w Krakowie
11 Zebrania sekcji
12 - 14 Egzaminy wstępne
12, 13 Barokowe Audycje Klawesynowe
15 Zebranie Rady Pedagogicznej
18 Zakończenie roku w Dziale Wychowania Przedszkolnego
19 Koncert muzyki rozrywkowej pamięci Teresy Sionek
21 Zakończenie roku szkolnego i pożegnanie dyplomantów
25 Egzaminy nauczycieli na stopień nauczyciela kontraktowego
26 I Ogólnopolski Konkurs "Jupiter" 2007 zorganizowany przez firmę Music Info oraz naszą szkołę
07 Audycja klasy wiolonczeli p. Źrałki - Gąsiorek z OSM II st. w Krakowie
08 Audycja fagotowa studentów AM ad. W. Turka "Poznajemy fagot"
09, 10 Techniczne egzaminy dyplomowe - sekcja smyczkowa
13 Sala Fontany Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - udział dyplomatki Joanny Mikurdy z klasy p. Janiny Łowickiej a audycji dyplomowej studentów Wydziału Wokalno - Instrumentalnego AM w Katowicach
14, 15 Egzaminy Dyplomowe - Sekcja Instrumentów Dętych
16 - 18 Egzaminy Dyplomowe - Sekcja Instrumentów Smyczkowych i Klawiszowych
18 Krakowska Noc Muzeów - udział uczniów klas gitary

Foto

19 Audycje klas 2 i 3 Sekcji Instrumentów Smyczkowych
20 Sala Fontany Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - kameralny koncert uczniów klas gitary p. J. Kowalczyk, J. Baran i T. Pokornego

Foto

21 - 23 Egzaminy końcowe z rytmiki klas 3
27 Koncert Szkolny w Sali Filharmonii Krakowskiej

Foto

28 - 31 Egzaminy promocyjne - Sekcja Smyczkowa i Klawiszowa
Dyplomowy egzamin ustny z Kształcenia Słuchu
02 Audycja Joanny Mikurdy z klasy p. Janiny Nowickiej, akomp. Ewelina Markiel
03, 04 II Przesłuchania dyplomowe klas fortepianu
18, 19 II Przesłuchanie dyplomowe - sekcja instrumentów dętych
23, 24 Przesłuchania problemowe klas 3 (fortepian)
25 II przesłuchania dyplomowe sekcja smyczkowa
26 Przesłuchania problemowe klas 4 (fortepian)
02, 03 Przesłuchania Regionalne uczniów klas instrumentów dętych w Nowym Targu
05, 06 Przesłuchania Makroregionalne Uczniów Klas Perkusji Szkół Muzycznych I i II stopnia organizowane w naszej szkole
15 Audycja klasy akordeonu p. Macieja Gładys
16 Koncert uczestników Festiwalu "Wiosna Młodych Kameralistów" w auli naszej szkoły
27 Audycja wiolonczelowa klasy wiolonczeli p. Aliny Grochali
27 - 29 Pisemne egzaminy dyplomowe - Sekcja przedmiotów ogólnomuzycznych.