2005/2006

5 - 8 Egzaminy promocyjne sekcji instrumentów smyczkowych
5 Egzaminy końcowe z rytmiki B. Białko
6 Egzaminy końcowe z rytmiki K. Dobosz
9 Audycja klasy klawesynu i zespołów muzyki dawnej
9,10,12 Egzaminy wstępne
13 Zebrania sekcji
16 Rada Pedagogiczna
22 Zakończenie roku szkolnego i pożegnanie dyplomantów
10 Audycja klasy fortepianu Małgorzaty Ostrowskiej - Jędrysek
11 Konkurs sonatowy dla klas 5 i III sekcji smyczkowej
11 Audycja klasy fortepianu Moniki Migi i Eweliny Markiel
15 Egzamin z rytmiki klasy 3 Katarzyny Dobosz
18 Audycja sekcji instrumentów smyczkowych
19 Krakowska Noc Muzealna - udział uczniów w koncertach organizowanych w sali Fontany Muzeum Historycznego i Kamienicy Hipolitów

Foto

23 Koncert szkolny wieńczący jubileusz 60 - lecia szkoły w Sali Filharmonii Krakowskiej

Foto

24 Konkurs na utwór dowolny dla klas 3 sekcji smyczkowej
25 Egzaminy końcowe klas fortepianu
25,26 Egzaminy końcowe klas instrumentów dętych
27 Egzaminy końcowe klas instrumentów smyczkowych
29,30 Egzaminy końcowe z kształcenia słuchu
29-31 Egzaminy promocyjne sekcji instrumentów dętych
31 Audycja Karoliny Kalinowskiej z POSM II st. W Krakowie
01 - 02 "Concours Musical de France" w Paryżu - I miejsce zdobyła Aleksandra Moliszewska z klasy Olgi Łazarskiej

Foto

03 - 06 Ogólnopolskie Przesłuchania Perkusyjnych Zespołów Kameralnych Szkół Muzycznych I i II stopnia organizowane w naszej szkole. Jury w składzie: prof. M. Rapczewski - przewodniczący (AM w Poznaniu), ad. M. Adrjanczyk (AM w Gdańsku), prof. J. Pilch (AM w Krakowie), prof. St. Skoczyński (AM w Warszawie), prof. J. Wota (AM we Wrocławiu) przesłuchało 70 zespołów z całej Polski. Od strony organizacyjnej bardzo dobrze wywiązali się nauczyciele naszej szkoły: Krzysztof Kawula (sekretarz jury), Andrzej Kaczmarczyk, Paweł Mielcarek.

Foto

03 - 09 Wiosna Młodych Kameralistów - III miejsce zajął zespół (kwintet) przygotowany przez Alinę Grochalę. Trio przygotowane przez Beatę Okońską - Jordan zakwalifikowało się do II etapu.

Foto

03 - 06 VIII Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy im. G. Bacewicz we Wrocławiu - udział wzięła Kamila Mędrzyk z klasy Bogdana Woźniaka
07 Udział uczniów naszej szkoły w uroczystym koncercie Jubileuszowym obchodów 15 lecia Straży Miejskiej Miasta Krakowa
10 - 12 III Ogólnopolski Konkurs Perkusyjny w Szczecinie - udział wzięli uczniowie z klasy P. Mielcarka Paweł Świder i Wojciech Zawiślak
10 - 11 II przesłuchania dyplomowe sekcji instrumentów dętych
12 II przesłuchania dyplomowe sekcji instrumentów klawiszowych
13 II przesłuchania dyplomowe sekcji instrumentów smyczkowych
25 - 26 XXIV Konkurs Młodych Pianistów: Nad Kamienną 2006" - udział wzięła Urszula Zajda z klasy Eweliny Markiel
04 Warsztaty pianistyczne z prof. G. Kurzyńskim z AM we Wrocławiu w ramach Stałego Punktu Konsultacyjnego przy naszej szkole.
08 Audycja klasy perkusji i instrumentów dętych przygotowana przez Pawła Mielcarka
14 Audycja Działu Wychowania Przedszkolnego naszej szkoły dla przedszkoli oświatowych
19 Audycja wiolonczelowa klasy Aliny Grochali
22 Audycja pianistyczna klasy Olgi Łazarskiej
25 - 26 Ogólnopolskie warsztaty Rytmiczne i Seminarium dla nauczycieli rytmiki i kształcenia słuchu pod patronatem Ministerstwa Kultury i Sztuki. Warsztaty prowadziła p. Mirosława Daniel z Instytutu Dalcroze'a w Genewie oraz nauczyciele szkół muzycznych Krakowa: Renata Polony, Teresa Arend, Izabella Stańdo, Barbara Karpała. Organizatorami seminarium i koncertu podsumowującego w Auli PSM II st. były nauczycielki naszej szkoły: Wanda Nikodemowicz, Barabara Białko, Katarzyna Dobosz.

Foto

29 Audycja Kamili Mędrzyk, uczennicy z klasy Bogdana Woźniaka.
29 - 30 IV Regionalne Przesłuchania Uczniów Klas Instrumentów Dętych Drewnianych i Blaszanych Szkół Muzycznych I stopnia Regionu Krakowskiego - wyróżnienie otrzymała Wiktoria Darmoń - flet z klasy B. Okońskiej - Jordan, udział wzięli: Maciej Kwarciński - flet, z klasy K. Kawuli, R. Arcyz - trąbka z klasy M. Biesiadeckiego.

Foto

30 III Międzyszkolny Konkurs Pianistyczny "Z tańcem przez wieki" w Jaworznie - udział wzięła Anna Noga z klasy G. Hesko - Kołodzińskiej
30 XIII Przegląd Uczniów Klas Skrzypiec Wiolonczeli i Gitary - wyróżnienia otrzymali: Grzegorz Cholewa - gitara z klasy J. Kowalczyk, Andrzej Doniec - gitara z klasy T. Pokornego, Katarzyna Papiernik - wiolonczela z klasy A. Grochali

Foto

31 - 1 IV Koncert dla dzieci organizowany przez Filharmonię Krakowską z udziałem zespołu perkusyjnego naszej szkoły przygotowanego przez Andrzeja Kaczmarczyka
Z okazji jubileuszu naszej szkoły, w kwietniowym numerze pisma "Twoja muza" ukazał się artykuł pt. "Zatrudniamy mistrzów".