08 Konkurs (skrzypce i altówka) dla klas 6 na najlepsze wykonanie etiudy Kreutzera
13 Warsztaty pianistyczne z Olgą Łazarską w ramach Stałego Punktu Konsultacyjnego przy naszej szkole.
17 Audycja klasy gitary p. Joanny Baran
20 Przesłuchania problemowe klas skrzypiec (klasa 5 i III) - gamy, pasaże i dwudźwięki
23 Warsztaty skrzypcowe z prof. Antonim Cofalikiem pod patronatem Wizytatora CEA p. Lidii Skrzyniarz w ramach Stałego Punktu Konsultacyjnego przy naszej szkole
28 Warsztaty pianistyczne z dr Michałem Szczepańskim z AM we Wrocławiu w ramach Stałego Punktu Konsultacyjnego przy naszej szkole
29 Szkolenie Rady Pedagogicznej prowadzone przez Małgorzatę Niewodowską - dyr. Międzyszkolnej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Krakowie przy ul. Gertrudy 2