Chór

 

W roku szkolnym 2019/2020 zajęcia chóru będą się odbywać

w soboty w godzinach 9 – 13.30

Próby dla poszczególnych głosów będą ogłaszane na bieżące miesiące, w zależności od potrzeb.

We wrześniu zajęcia będą się odbywać w soboty według następującego planu:

7.09    

godz.9 – 13 przesłuchania nowych członków chóru

14.09 oraz 21.09        

godz. 9 – 10.30 zajęcia dla zeszłorocznych członków chóru czyli dla tzw. chóru „starszego”

                        godz. 10.30 – 11 przesłuchania nowych członków chóru

                        godz. 11 – 12.30 zajęcia dla nowych członków chóru czyli tzw. chóru „młodszego”

                        godz. 12.30 – 13.30 przesłuchania nowych członków chóru

 

ZAJĘCIA ZESPÓŁU WOKALNEGO

będą się odbywać w piątki w godz. 18.40 – 20.10

Do zespołu proszę się zgłaszać w godzinach przesłuchań nowych członków chóru. W zajęciach zespołu mogą brać udział także uczniowie, którzy nie należą do chóru.

 
 

Copyright © SM I st. Nr 1 w Krakowie 2015. All Rights Reserved.