grudzień 2004

GRUDZIEŃ
02 Recital Krzysztofa Cyrana – gitara, absolwenta klasy J. Kowalczyk dla uczniów naszej szkoły.
04 Warsztaty pianistyczne w ramach stałego punktu konsultacyjnego dla szkół muzycznych regionu małopolskiego prowadzone przez prof. Bronisławę Kawallę z AM w Warszawie
07 Wizyta świętego Mikołaja w Dziale Wychowania Przedszkolnego.

Foto

09-10 Przesłuchania półroczne i audycje dla rodziców – sekcja klawiszowa
11 Warsztaty pianistyczne w ramach stałego punktu konsultacyjnego dla szkół muzycznych regionu małopolskiego prowadzone przez prof. Irenę Rumiancewą z ZPSM I i II st. w Warszawie
13-15 Przesłuchania półroczne i audycje dla rodziców – sekcja smyczkowa
16-17 Przesłuchania półroczne – sekcja dęta
20 Urząd Miasta Krakowa - uroczystość wręczenia nagród i dyplomów w związku z wyróżnieniem za sukcesy w olimpiadach przedmiotowych i konkursach w roku szkolnym 2003/2004 przyznanych przez Prezydenta Miasta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego i Przewodniczącą Komisji Edukacji Rady Miasta Krakowa panią Teresę Starmach dla nauczycieli Grażyny Hesko-Kołodzińskiej i Roberta Pazery oraz uczniów Krzysztofa Książka i Piotra Marka.

Foto

22 Audycja kolędowa dla nauczycieli, uczniów i rodziców w auli szkolnej.
Spotkanie opłatkowe dla byłych i obecnych pracowników szkoły

Foto

Copyright © SM I st. Nr 1 w Krakowie 2015. All Rights Reserved.