październik 2004

01 Międzynarodowy Dzień Muzyki – audycja w Dziale Wychowania Przedszkolnego (M. Boryczko)
05 Wręczenie Stypendium Edukacyjnego Miasta Krakowa Krzysztofowi Książkowi z klasy Grażyny Hesko – Kołodzińskiej

Foto

11 Audiencja u księdza kardynała Franciszka Macharskiego – udzielenie honorowego patronatu nad Jubileuszem 60 – lecia naszej szkoły w roku 2005
14 Dzień Edukacji Narodowej – Nagrody Edukacyjne Miasta Krakowa otrzymali: Grażyna Hesko – Kołodzińska i Bogdan Woźniak
15 Występ Krzysztofa Książka na koncercie laureatów Konkursu Pianistycznego w Bielsku Białej
16 – 17 Wizyta Lutnika z Niemiec – Eduarda Schwen’a – prezentacja instrumentów, wykład dla uczniów i nauczycieli
23 Warsztaty Pianistyczne prowadzone przez Marię Niemirę pedagoga Szkoły Muzycznej I i II st. w Warszawie

Foto

Copyright © SM I st. Nr 1 w Krakowie 2015. All Rights Reserved.