wrzesień 2002

02 Zebranie Rady Pedagogicznej
Pożegnanie p. dyr. Urszuli Ochab i powitanie nowego dyrektora p. Janiny Nowickiej

FOTO

Ślubowanie Nauczycieli Mianowanych: A. Grochala, E. Markiel, M. Kafara, A. Kaczmarczyk
16 Zebrania sekcji (klawiszowa, teoretyczna)
Zebrania z rodzicami klas 1, 2, 3, I ,II, III
17 Zebrania sekcji (przedszkole, smyczkowa, dęta)
Zebrania z rodzicami klas 4, 5
18 Zebranie z rodzicami klas 6 i IV
27 Audycja Julii Kociuban (fortepian) z ZSM w Nowej Hucie kl. prof. Olgi Łazarskiej

Copyright © SM I st. Nr 1 w Krakowie 2015. All Rights Reserved.