02

Warsztaty Ruchu Scenicznego dla chóru z p. Marzeną Biesiadecką

05

Audycja klasy klarnetu p. Jana Ignatjuka

07

Audycja klasy oboju p. Huberta Skóry

11

Wizyta Św. Mikołaja w Dziale Wychowania Przedszkolnego

12

Audycja klasy kontrabasu p. Grzegorza Frankowskiego

Audycja klasy skrzypiec p. Anny Woźniak

13-15

Przesłuchania półroczne klas fortepianu

18-22

Przesłuchania półroczne sekcji smyczkowej

20-22

Przesłuchania Sekcji dętej