10,11

Przesłuchania klas dyplomowych sekcji dętej

12

Przesłuchanie półroczne klas klawesynu

16

Przesłuchania półroczne sekcji smyczkowej

17

Warsztaty prof. Łukasza Błaszczyka organizowane przez naszą szkołę

18-20

Przesłuchania półroczne sekcji klawiszowej i smyczkowej

21

2 koncerty chóru szkolnego po dyr. P. Barbara Karpały w ramach koncertów Filharmonii Krakowskiej dla dzieci

21

Koncert kolęd w kolegiacie św. Anny z udziałem kwartetu smyczkowego p. Anny Woźniak

22

Koncert karnawałowy wszystkich uczniów naszej szkoły w Sali Filharmonii Krakowskiej z udziałem zaproszonych gości: Leszka Długosza i Michała Kutnika (solisty Opery krakowskiej)

23,24

I Przesłuchania dyplomantów – sekcja smyczkowa

23

2 koncerty chóru szkolnego po dyr. P. Barbara Karpały w ramach koncertów Filharmonii Krakowskiej dla dzieci koncert

23,27

Audycja uczestników przesłuchań CEA instrumentów dętych

25

Zebrania sekcji

26

Rada pedagogiczna

27

3 koncerty chóru szkolnego po dyr. P. Barbara Karpały w ramach koncertów Filharmonii Krakowskiej dla dzieci