01

Rozpoczęcie roku szkolnego

02-04

Koncerty uczniów na pl. Wolnica w ramach „Krakowskiego miodobrania”

09

Zebrania sekcji

09

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

28

Zebranie rodziców działu wychowania przedszkolnego