Dodatkowe dni wolne

Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2019/20:

  • 31 X 2019
  • 02 XI 2019
  • 02,03,04 I 2020
  • 02 V 2020