Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

 
Dnia 01 września 2016 r. (czwartek) - rozpoczęcie roku szkolnego 2016/17:
 
  • godzina 17.00 - spotkania uczniów z wychowawcami (nauczycielami instrumentu głównego) - ustalenie termiów zajęć indywidualnych
 
Wszyscy uczniowie zostali przydzieleni do poszczególnych klas - grup  teoretycznych.  
Przeniesienie ucznia do innej grupy może nastąpić wyłącznie w sytuacji, gdy zajęcia teoretyczne w Szkole Muzycznej pokrywają się z obowiązkowymi  lekcjami w szkole ogólnokształcącej. 
W razie takiej konieczności prosimy o dostarczenie aktualnego planu lekcji, potwierdzonego pieczątką szkoły.
 
GRUPY PRZEDMIOTÓW OGÓLNOMUZYCZNYCH - pdf
 
 
 
 

Copyright © SM I st. Nr 1 w Krakowie 2015. All Rights Reserved.