01

Rozpoczęcie roku szkolnego

08

Zebrania sekcji

09

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

15

Walne zebranie rodziców Zebranie rodziców klas pierwszych Zebranie rodziców klas pierwszych

16

Zebranie rodziców działu wychowania przedszkolnego