03-04 Ogólnopolskie Forum Pianistyczne w Płocku – Bartłomiej Kokot z klasy p. Alicji Migielskiej został zaproszony jako Gość Specjalny – uczestnik koncertu galowego
07 Audycja o instrumentach perkusyjnych w Dziale Wychowania Przedszkolnego
08 Warsztaty smyczkowe prowadzone przez mgr Z. Pilch pt. „Prawidłowa realizacja artykulacji w koncertach smyczkowych A. Vivaldiego w oparciu o barokowy styl wykonawczy”
13 Warsztaty pianistyczne prowadzone przez prof. M. Cieniawę (AM Kraków)
14 Audycja klas gitary
15 Audycja uczniów klas instrumentów dętych drewnianych i akordeonu przed przesłuchaniami makroregionalnymi CEA
16 Audycja klasy gitary (J. Baran) i wiolonczeli (A. Grochala)
18 Koncert Fundacji „Pro Musica Bona” z udziałem stypendystów z naszej szkoły: Bartłomieja Kokota z klasy p. Alicji Migelskiej i Elżbiety Tompolskiej z klasy p. Krzysztofa Kawuli
19 Audycja wiolonczelowa uczniów biorących udział w przesłuchaniach makroregionalnych CEA
20 Audycja uczniów klas instrumentów dętych blaszanych przed przesłuchaniami makroregionalnymi CEA
21 Audycja klasy skrzypiec p. A. Nawrot-Czmich
Audycja uczniów klas fortepianu przed przesłuchaniami makroregionalnymi CEA
22 Audycja zespołów perkusyjnych przed przesłuchaniami makroregionalnymi CEA
26 – 28 Makroregionalne przesłuchania zespołów perkusyjnych szkół muzycznych I i II stopnia organizowane w naszej szkole. Do udziału w przesłuchaniach ogólnopolskich zakwalifikowane zostały 2 zespoły z naszej szkoły: „AGAWI” (Agata Cepuch i Wiktor Gut) oraz kwartet (Aleksandra Żebrowska, Wojciech Zieliński, Dawid Dudek i Mateusz Siudek) obydwa przygotowane przez p. Andrzeja Kaczmarczyka.