1 - 2 Egzaminy promocyjne - sekcja smyczkowa
4 Audycja Janusza Skowrona - fortepian z Akademii Muzycznej w Krakowie
5 - 6 Parada Smoków Występ zespołów perkusyjnych p. A. Kaczmarczyka oraz zaproszonych zespołów perkusyjnych z Wrocławia i Warszawy
7 - 11 Egzaminy promocyjne z fortepianu
Sprawdziany końcowe z kształcenia słuchu
11 - 12 Makroregionalny Konkurs Pianistyczny pt. „Fr. Chopin w hołdzie narodowi i sztuce” - III nagroda Aleksander Suchorab z klasy Grażyny Hesko - Kolodzińskiej, wyróznienie Filip Bobrowski z klasy Grażyny Hesko - Kolodzińskiej.
12 Udział Zofii Satały z klasy Olgi Łazarskiej w koncercie Waldemara Malickiego „Opowieść o Chopinie”
14 - 16 Egzaminy promocyjne sekcji dętej
17 Zebrania sekcji i posiedzenie Rady Pedagogicznej
18 II etap i finał konkursu wiedzy o Chopinie - sekcja teoretyczna i klawiszowa
18, 21 Wieczór muzyki barokowej przygotowany przez p. Zofię Brańka - Skocz
Zakończenie roku w Dziale Wychowania Przedszkolnego
19, 21, 22 Udział zespołów perkusyjnych p. A. Kaczmarczyka w koncertach Filharmonii Krakowskiej dla dzieci
21 - 23 Egzaminy wstępne
23 Koncert Muzyki Rozrywkowej im. Teresy Sionek w Dworku Białoprądnickim
24 Uroczyste zakończenie roku szkolnego