11 Rada Pedagogiczna
11 III Ogólnopolski Konkurs Perkusyjny im. Mikołaja Stasiniewicza w Warszawie - Duet (Wojciech Zieliński i Łukasz Dzierwa) zajął I miejsce, sekstet (Aleksandra Żebrowska, Magdalena Motyka, Mateusz Kozik, Maciej Piechota, Łukasz Dzierwa, Wojciech Zieliński) zajął II miejsce. Obydwa zespoły przygotował Andrzej Kaczmarczyk.
17 Audycja Zofii Satały z klasy Olgi Łazarskiej
22-24 XI Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny "Chopin dla najmłodszych" pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Antonin 2010 - wyróżnienie w kategorii I otrzymała Zofia Satała z klasy Olgi Łazarskiej