8 Zebranie z rodzicami uczniów nowo przyjętych do szkoły
8 Walne zebranie rodziców uczniów szkoły
9 Zebranie rodziców Działu Wychowania Przedszkolnego
10 Zebranie rodziców uczniów uczęszczających na chór, orkiestrę i zespoły kameralne
21 Finał Konkursu Kompozytorskiego dla dzieci i młodzieży "Mijusic"
27 Warsztaty pianistyczne w ramach stałego punktu konsultacyjnego z p. prof. Mariolą Cieniawą z AM w Krakowie
28 Sekcja Smyczkowa – przesłuchania: „Etiuda Kreutzer’a” (kl. 6) i "Etiuda H. Schradiecka" (kl. 4)