04 Audycja uczniów p. Bogdana Woźniaka - Złota Sala Filharmonii Krakowskiej
04 Audycja uczniów p. Aliny Grochali
08 Audycja klasy skrzypiec p. Anny Nawrot - Czmich
10-12 Przesłuchania semestralne audycje klas 2 i 3 sekcja smyczkowa
13 Wykład p. Bogdana Woźniaka dla nauczycieli sekcji smyczkowej pt. "Nauczanie początkowe, ustawianie aparatu gry"
17-18 Przesłuchania semestralne audycje klas 2 i 3 sekcja klawiszowa
18 Koncert kolędowy dla Rady Dzielnicy III w Domu Kultury "Malwa"
19 Przesłuchanie semestralne audycja klas I sekcja dęta
19 Koncert Kolęd w sali Fontany Muzeum Historycznego Miasta Krakowa "Krzysztofory"
21 Wieczór kolęd w auli szkolnej