2003/2004

2003/2004

wrzesień 2003

01 Zebranie Rady Pedagogicznej Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2003/2004
11 Zebrania rodziców z kierownikami sekcji
16 Zebrania sekcji
18 Walne zebranie rodziców (Komitetu Rodzicielskiego)
19 Zebranie z rodzicami przedszkolaków
24 Pierwsze zebranie Komisji Rady Pedagogicznej

październik 2003

 
03, 04 Udział Chóru szkolnego pod dyr. B. Karpały w koncertach dla dzieci Filharmonii Krakowskiej prowadzonych przez B. Schellera (akompaniament - K. Ćwiklińska)

Foto

12 Obchody Dnia Papieskiego - koncert uczniów uczniów Kościele oo. Pijarów przy ul. Meissnera (organizacja: A. Grochala. A. Hara)

Foto

14 Dzień Edukacji Narodowej - Nagroda Prezydenta Miasta Krakowa dla nauczycieli: M. Ostrowska-Jędrysek, K. Podniesiński, M. Zawiślak
24, 25 Warsztaty pianistyczne prowadzone przez prof. G. Polaka (organizacja M. Ostrowska-Jędrysek, D. Myrlak, G. Hesko-Kołodzińska)

Foto

28 Konkurs a vista klas 3 sekcji smyczkowej

listopad 2003

03 Konkurs im. Ch. Schradieck'a dla klas 4 sekcji smyczkowej
15 Sala Hołdu Pruskiego Muzeum Narodowego w Sukiennicach koncert na X jubileuszowym sympozjum naukowo - szkoleniowym organizowanym przez Symposium Cracoviensae pod przewodnictwem prof. dr hab. n. med. Ryszarda Kurzawy

Foto

15 IV Konkurs Pianistyczny im. T. Szeligowskiego w Poznaniu - Krzysztof Książek z klasy Grażyny Hesko - Kołodzińskiej otrzymał wyróżnienie
18 Koncert uczniów naszej szkoły z okazji konkursu literackiego szkół ogólnokształcących dzielnicy organizowanego przez władze dzielnicy III na terenie naszej szkoły

Foto

19 Konkurs gamowy klas 5 sekcji smyczkowej
20 Konkurs im. F. Kreutzer'a na najlepiej wykonaną etiudę.
24 Audycja skrzypcowa B. Woźniaka w ramach współpracy z gimnazjum muzycznym w Krakowie
29 Audycja klasy Eweliny Markiel
29 Audycja Bogdana Woźniaka w ramach współpracy z Liceum Muzycznym w Krakowie

grudzień 2003

01 Audycja klasowa p. B. Baran - Darskiej i p. A. Hary
05 Wizyta św. Mikołaja w przedszkolu

Foto

08-10 Egzaminy półroczne sekcji instrumentów smyczkowych
11-12 Audycje klas 1-3 sekcji instrumentów klawiszowych
15-16 Egzaminy półroczne sekcji instrumentów dętych
Egzaminy półroczne sekcji instrumentów klawiszowych
19 Koncert kolęd i spotkanie opłatkowe

Copyright © SM I st. Nr 1 w Krakowie 2015. All Rights Reserved.