Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice i Opiekunowie

W związku z sytuacją epiedemiczną i kolejnych obostrzeniach ogłoszonych przez Premiera RP na podstawie §2b. 1. 1) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389; uwzględnione zmiany: Dz. U. z 2020 r. poz. 1830, 1859, 1870, 1960 i 2087) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(opublikowane: Dz.U. z 2020 r. poz. 493; uwzględnione zmiany: Dz. U. z 2020 r. poz. 530, 564, 657, 781, 872, 891, 952, 1111, 1394, 1539, 2047, 2111) uprzejmie informuję,

że od dnia 26 października 2020 r. do dnia 03 stycznia 2021 r.  (przerwa świąteczna w dniach 23 - 31 grudnia 2020 r.)
wszystkie zajęcia szkolne będą odbywać się w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

a ferie zimowe odbędą się w dniach  04  - 17 stycznia 2021 r. 

Zajęcia (zarówno teoretyczne jak i instrumentalne) będziemy prowadzić według tego samego podziału godzin, jaki obowiązywał dla zajęć stacjonarnych. Ewentualne zmiany terminów zajęćinstrumentu głównego mogą nastąpić w porozumieniu z nauczycielem prowadzącym.

Zajęcia kształcenia słuchu, audycji muzycznych i rytmiki będą się odbywać w oparciu o platformę Google Classroom.

Mając nadzieję na jak najszybszy powrót do nauki stacjonarnej życzymy dużo zdrowia.