3 Koncert w Dworku Białoprądnickim z okazji Dnia Dziecka
4-6 Egzaminy promocyjne – Sekcja Klawiszowa
8 Audycja dla rodziców uczniów klas fortepianu
10 Koncert Szkolny w Filharmonii Krakowskiej
11-13 Egzaminy promocyjne – Sekcja Dęta
13,15 Sprawdzian z Kształcenia Słuchu klas dyplomowych
14 Audycja fortepianowa Sekcji Klawiszowej, egzamin promocyjny klasy klawesynu
16 Audycja smyczkowa klas 1 – 4
18-20 Egzaminy wstępne
18 Audycja klasy Harfy w Muzeum Mehoffera
19 Audycja Barokowa uczniów p. Zofii Brańki – Skocz
20 Audycja smyczkowa kl 5 i I – III
21 Zebrania Sekcji
21,22 Zakończenie roku w Dziale Wychowania Przedszkolnego
25 Rada Pedagogiczna
26 Koncert Rozrywkowy im. Teresy Sionek w Dworku Białoprądnickim
26 Bartłomiej Kokot z klasy p. Alicji Migielskiej otrzymał NAGRODĘ EDUKACYJNĄ STOŁECZNEGO KRÓLEWSKIEGO MIASTA KRAKOWA
29 Zakończenie Roku Szkolnego