aktualności

Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2020/21:

  • 9, 10 XI 2020
  • 02, 04, 05 I 2021

 

 
Wiesław Murzański  14 - 24.09.2020 r.
 
Anna Woźniak 09 - 24.09.2020 r.
 
Bogdan Woźniak  09. - 24.09.2020 r.
 
Monika Machnik - 18.09 - 08.10.2020 r.
 
Agnieszka Tęczar 22 - 25.09.2020 r.
 
Barbara Pęcherska 22 - 25.09.2020 r.
 
Maurycy Biesiadecki  24 - 25.09.2020