I Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny

Libiąż 2019

 
Anna Waśko z klasy fortepianu  p. Barbary Pęcherskiej zajęła III miejsce 
Anna Bugaj z klasy fortepianu  p. Barbary Pęcherskiej otrzymała  wyróżnienie
Dominik Michalik z klasy fortepianu  p. Barbary Pęcherskiej otrzymała wyróżnienie
 
 
Serdecznie gratulujemy uczniom i pedagogowi!
 
   2019 01 12 13 Libiąż Michalik wyróżnienie 300