Wiesław Murzański  14 - 24.09.2020 r.
 
Anna Woźniak 09 - 24.09.2020 r.
 
Bogdan Woźniak  09. - 24.09.2020 r.
 
Monika Machnik - 18.09 - 08.10.2020 r.
 
Agnieszka Tęczar 22 - 25.09.2020 r.
 
Barbara Pęcherska 22 - 25.09.2020 r.
 
Maurycy Biesiadecki  24 - 25.09.2020