Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2020/21:

  • 2, 9, 10 XI 2020
  • 02, 04, 05 I 2021