2020/2021

CYKL SZEŚCIOLETNI  

     

Klasa 1 a

       
poniedziałek godz. 17.50 – 18.35 Kształcenie słuchu  p. K. Łętowska  s. 18
czwartek godz. 16:10 – 16.55 Kształcenie słuchu  p. K. Łętowska  s. 11
czwartek  godz. 16:55 – 17:40 Rytmika p. K. Łętowska  s. 11
         

Klasa 1 b

       
wtorek godz. 14.30 – 15.15  Kształcenie słuchu  p. M. Kafara  s. 11
wtorek  godz. 15.15 – 16.00 Rytmika  p. M. Kafara  s. 11
piątek godz. 14.30 – 15.15 Kształceniem słuchu p. M. Kafara  s. 11
         

Klasa 1 c

       
poniedziałek godz. 16.10 – 16.55 Kształcenie słuchu p. M. Moskała s.18
poniedziałek godz. 17.00 – 17.45 Rytmika  p. M. Moskała s. 11
środa godz. 15.20 – 16.05 Kształcenie słuchu  p. M. Moskała  s. 15
         

Klasa 1 d

       
środa godz. 15.20 – 16.05 Kształcenie słuchu  p. M. Kafara  s. 11
piątek  godz. 15.20 – 16.05 Kształcenie słuchu  p. M. Kafara  s. 11
piątek godz. 16.05 – 16.50  Rytmika p. M. Kafara  s. 11
         

Klasa 1 e

       
poniedziałek godz. 16.10 – 16.55 Rytmika  p. K. Łętowska  s. 11
poniedziałek  godz. 17.00 – 17.45 Kształcenie słuchu  p. K. Łętowska  s. 18
czwartek  godz. 15.20 – 16.05  Kształcenie słuchu p. K. Łętowska  s. 11
         

Klasa 2 a

       
poniedziałek godz. 14.30 – 15.15 Kształcenie słuchu  p. K. Łętowska  s. 11
poniedziałek godz. 15.15 – 16.00 Rytmika p. K. Łętowska  s. 11
czwartek godz. 14.30 – 15.15 Kształceniem słuchu p. K. Łętowska  s. 11
         

Klasa 2 b

       
wtorek godz. 16.00 – 16.55  Kształcenie słuchu p. M. Kafara  s. 11
wtorek  godz. 16.55 – 17.40  Rytmika  p. M. Kafara  s. 11
piątek godz. 17.00 – 17.45  Kształcenie słuchu  p. M. Kafara s. 11
         

Klasa 2 c

       
poniedziałek  godz. 15.20 – 16.05 Kształcenie słuchu p. M. Moskała s. 18
środa  godz. 17.00 – 17.45 Kształcenie słuchu  p. M. Moskała s. 11
środa godz. 17.45 – 18.30  Rytmika  p. M. Moskała s. 11
         

Klasa 2 d

       
środa godz. 14.30 – 15.15  Rytmika  p. M. Kafara  s. 11
środa   godz. 15.20 – 16.05  Kształcenie słuchu  p. B. Pieczara  s. 18
piątek  godz. 14.30 – 15.15 Kształcenie słuchu p. B. Pieczara s. 17
         

Klasa 2 e

       
wtorek godz. 17.50 – 18.35 Rytmika  p. M. Kafara  s. 11
wtorek  godz. 18.40 – 19.25   Kształcenie słuchu   p. B. Pieczara  s. 18
czwartek godz. 16.10 – 16.55  Kształcenie słuchu p. B. Pieczara s. 15
         

Klasa 3 a

       
poniedziałek godz. 18.40 – 19.25  Kształcenie słuchu p. K. Łętowska  s. 18
czwartek  godz. 18.40 – 19.25 Kształcenie słuchu  p. K. Łętowska  s. 11
czwartek godz. 19.25 – 20.10  Rytmika  p. K. Łętowska  s. 11
         

Klasa 3 b

       
wtorek godz. 18.40 – 19.25  Kształcenie słuchu p. M. Kafara s. 11
wtorek godz. 19.25 – 20.10 Rytmika p. M. Kafara s. 11
piątek godz. 17.50 – 18.35 Kształcenie słuchu p. M. Kafara s. 11
         

Klasa 3 c

       
poniedziałek  godz. 17.50 – 18.35  Kształcenie słuchu p. M. Moskała s. 11
poniedziałek  godz. 18.35 – 19.20 Rytmika  p. M. Moskała s. 11
środa  godz. 19.30 – 20.15  Kształcenie słuchu  p. M. Moskała s. 11
         

Klasa 3d

       
środa godz. 17.50 – 18.35 Kształcenie słuchu p. B. Pieczara s. 18
środa  godz. 18.40 – 19.25   Rytmika  p. M. Moskała s. 11
piątek   godz. 15.20 – 16.05 Kształcenie słuchu  p. B. Pieczara  s. 17
         

Klasa 3e

       
poniedziałek  godz. 18.40 – 19.25 Kształcenie słuchu  p. B. Pieczara s. 15
czwartek   godz. 17.00 – 17.45 Kształcenie słuchu   p. B. Pieczara s. 15
czwartek  godz. 17.50 – 18.35 Rytmika  p. K. Łętowska s. 11
         

Klasa 4 a

       
Wtorek godz. 19.30 – 20.15 Audycje muzyczne p. J. Błażejewska - Majda s. 17
czwartek  godz. 18.40 – 19.25 Kształcenie słuchu  p. B. Pieczara s. 15
czwartek godz. 19.30 – 20.15  Kształcenie słuchu  p. B. Pieczara  s. 15
         

Klasa 4 b

       
wtorek godz. 17.50 – 18.35 Audycje muzyczne p. J. Błażejewska – Majda  s. 17
wtorek godz. 18.40 – 19.25 Kształcenie słuchu p. K. Hampel s. 15
piątek godz. 17.50 – 18.35 Kształcenie słuchu p. K. Hampel s. 15
         

Klasa 4 c

       
poniedziałek  godz. 14.30 – 15.15 Kształcenie słuchu p. B. Pieczara  s. 15
poniedziałek godz. 15.20 – 16.05 Audycje muzyczne p. J. Błażejewska – Majda  s. 17
środa   godz. 17.00 – 17.45 Kształcenie słuchu p. B. Pieczara  s. 18
         

Klasa 4 d

       
środa  godz. 15.20 – 16.05 Audycje muzyczne p. J. Błażejewska – Majda  s. 17
środa godz. 16.10 – 16.55 Kształcenie słuchu  p. B. Karpała s. 15
piątek  godz. 14.30 – 15.15 kształcenie słuchu  p. B. Karpała s. 18
         

Klasa 5 a

       
poniedziałek godz. 18.40 – 19.25 Kształcenie słuchu p. M. Hampel s. 17
czwartek godz. 18.40 – 19.25 Audycje muzyczne p. J. Błażejewska – Majda s. 17
czwartek godz. 19.30 – 20.15 Kształcenie słuchu  p. M. Hampel s. 18
         

Klasa 5 b

       
wtorek godz. 17.50 – 18.35 Kształcenie słuchu  p. K. Hampel s. 15
wtorek  godz. 18.40 – 19.25 Audycje muzyczne  p. J. Błażejewska – Majda s. 17
piątek godz. 17.00 – 17.45 Kształcenie słuchu  p. K. Hampel s. 15
         

Klasa 5 c

       
poniedziałek  godz. 17.50 – 18.35 Kształcenie słuchu p. B. Pieczara  s. 15
środa  godz. 18.40 – 19.25 Kształcenie słuchu p. B. Pieczara  s. 18
środa  godz. 19.30 – 20.15 Audycje muzyczne  p. J. Błażejewska – Majda  s. 17
         

Klasa 5 d

       
środa   godz. 17.00 – 17.45 Kształcenie słuchu p. B. Karpała s. 15
środa  godz. 17.50 – 18.35 Audycje muzyczne p. J. Błażejewska - Majda  s. 17
piątek  godz. 16.10 – 16.55 Kształcenie słuchu p. B. Karpała  s. 18
         

Klasa 6 a

       
poniedziałek godz. 15.20 – 16.05 Kształcenie słuchu  p. B. Pieczara  s. 15
poniedziałek  godz. 16.10 – 16.55 Audycje muzyczne  p. J. Błażejewska- Majda s. 17
czwartek   godz. 15.20 – 16.05 Kształcenie słuchu p. B. Pieczara s. 15
               

Klasa 6 b

       
wtorek godz. 16.10 – 16.55 Audycje muzyczne  p. J. Błażejewska – Majda  s. 17
wtorek godz. 17.00 – 17.45 Kształcenie słuchu  p. K. Hampel s. 15
piątek godz. 16.10 – 16.55 Kształcenie słuchu p. K. Hampel  s. 15
         

Klasa 6 c

       
środa  godz. 17.50 – 18.35 Kształcenie słuchu p. B. Karpała  s. 15
piątek  godz. 17.00 – 17.45 Kształcenie słuchu  p. B. Karpała  s. 18
piątek  godz. 17.50 – 18.35  Audycje muzyczne p. j. Błażejewska – Majda  s. 17
         
         
         

CYKL CZTEROLETNI

     

Klasa I a

       
poniedziałek godz. 17:50 – 18.35 Kształcenia słuchu p. M Hampel  s. 17
czwartek godz. 17.50 – 18.35 Kształcenie słuchu  p. M. Hampel  s. 18
         

Klasa I b

       
wtorek  godz. 15.20 – 16.05 Kształcenie słuchu p. K. Hampel s. 15
piątek godz. 15.20 – 16.05 Kształcenie słuchu p. K. Hampel s. 15
         

Klasa I c

       
poniedziałek godz. 14.30 – 15.15 Kształcenia słuchu p. J. Błażejewska  s. 17
środa  godz. 16.10 – 16.55 Kształcenie słuchu  p. j. Błażejewska  s. 17
         

Klasa I d

       
środa godz. 18.40 – 19.25 Kształcenia słuchu p. B. Karpała  s. 15
piątek  godz. 15.20 – 16.05 Kształcenie słuchu  p. B. Karpała  s. 18
         

Klasa I e

       
wtorek  godz. 17.00 – 17.45 Kształcenia słuchu p. J. Błażejewska  s. 17
czwartek godz. 17.50 – 18.35 Kształcenie słuchu  p. J. Błażejewska  s. 17
         

Klasa II a

       
poniedziałek godz. 17.00 – 17.45 Kształcenie słuchu  p. J. Błażejewska – Majda s. 17
czwartek  godz. 15.20 – 16.05 Kształcenie słuchu  p. J. Błażejewska – Majda  s. 17
czwartek godz. 16.10 – 16.55 Audycje muzyczne  p. J. Błażejewska – Majda  s. 17
         

Klasa II b

       
wtorek   godz. 19.30 – 20.15 Kształcenie słuchu  p. B. Pieczara  s. 18
 piątek  godz. 16.10 – 16.55 Kształcenie słuchu p. B. Pieczara  s. 17
piątek  godz. 17.00 – 17.45 Audycje muzyczne  p. J. Błażejewska s. 17
         

Klasa II c

       
poniedziałek godz. 16.10 – 16.55 Kształcenie słuchu  p. B. Pieczara  s. 15
środa godz. 16.10 – 16.55 Kształcenie słuchu  p. B. Pieczara  s. 18
środa  godz. 17.00 – 17.45  Audycje muzyczne  p. J. Błażejewska  s. 17
         

Klasa III a

       
poniedziałek godz. 19.30 – 20.15 Kształcenie słuchu p. B. Pieczara   s.15
czwartek  godz. 17.00 – 17.45  Audycje muzyczne  p. J. Błażejewska – Majda  s. 17
czwartek godz. 17.50 – 18.35 kształcenie słuchu  p. B. Pieczara  s. 15
         

Klasa III b

       
wtorek godz. 15.20 – 16.05 Audycje muzyczne  p. J. Błażejewska – Majda  s. 17
wtorek godz. 16.10 – 16.55  Kształcenie słuchu  p. K. Hampel  s. 15
piątek godz. 18.40 – 19.25  Kształcenie słuchu  p. K. Hampel s. 15
         

Klasa IV a

       
poniedziałek godz. 19.30 – 20.15 Kształcenie słuchu  p. M. Hampel s. 17
czwartek godz. 18.40 – 19.25 Kształcenie słuchu p. M. Hampel s. 18
czwartek godz. 19.30 – 20.15  Audycje muzyczne p. J. Błażejewska  s. 17
         

Klasa IV b

       
wtorek godz. 19.30 – 20.15 Kształcenie słuchu  p. K. Hampel  s. 15
piątek  godz. 18.40 – 19.25 Audycje muzyczne  p. J. Błażejewska s. 17
piątek godz. 19.30 – 20.15  Kształcenie słuchu p. K. Hampel s. 15
         

Klasa IV c

       
poniedziałek  godz. 17.00 – 17.45 Kształcenie słuchu  p. B. Pieczara  s. 15
środa  godz. 18.40 – 19.25 Audycje muzyczne  p. J. Błażejewska  s. 17
środa godz. 19.30 – 20.15  Kształcenie słuchu p. B. Pieczara  s. 18